Privacy Verklaring


Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website.

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd
beschikbaar op onze website.


Wie beheert uw persoonsgegevens?

Secura Installatiegroep is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. Email: info@secura-installatiegroep.nl


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en
soortgelijke informatie.
Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren.
Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u
deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke
nieuwsbrief.


Met wie delen wij de persoonsgegevens?

• Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
• Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.


Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.


Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast
heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten
kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op
dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@secura-installatiegroep.nl.  het e-mail
adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.


Welke cookies gebruiken wij?

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies
te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde
cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele
van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw
browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven
opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw
browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).
U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat
u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat
geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de
functionaliteit van onze website worden beperkt.


Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te
voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw
persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
Wat kunt u doen als u een klacht heeft
Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, stuur dan een
e-mail naar info@secura-cooling.nl
Cookies informatie
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer
wordt geplaatst. Deze informatie is nodig om de website juist te laten functioneren. Cookies
van Secura-Installatiegroep.nl zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn
veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.


Waarom we cookies gebruiken

De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat:
• Onze website snel en naar behoren werkt.
• Wij op basis van uw surfgedrag kunnen analyseren waar u tegen problemen aanloopt
op onze site, en deze problemen kunnen oplossen.
Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies van secura-installatiegroep.nl  verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies
blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via de browser
verwijderen.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Het is ook mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen. Dit kunt u echter alleen zelf
doen, omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. De help-knop in uw browser geeft u hier
meer informatie over.


Google Analytics
Secura-Cooling.nl maakt gebruik van Google Analytics cookies. Google Analytics is een
dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te
geven. Deze informatie hebben we nodig om voor u een optimale gebruikerservaring te
creëren. Wij hebben een:
• Een bewerkersovereenkomst gesloten.
• Gegevens delen uitgezet.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram